Veelgestelde vragen

Hoe vergelijk ik offertes?

Antwoord: Door goed op de nauwkeurigheid en de details van de offerte te letten. De aannemers bij wie u een offerte heeft aangevraagd, praten over hetzelfde werk, in grote lijnen brengen ze dezelfde offerte uit. Maar voeren ze het werk ook in een gelijkwaardige kwaliteit uit? Is ook aan alle bijkomende zaken zoals afschermingen en verzekeringen gedacht?
Let niet alleen op de prijs. U vindt altijd wel iemand die goedkoper is. Bedenk dat de prijs vaak alles met kwaliteit te maken heeft.

Wat is een goede offerte?

Antwoord: Een goede offerte is opgesteld volgens de Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het Bouwbedrijf 1992 (AVA 1992). Daarin staat precies omschreven hoe de offerte moet worden uitgebracht. Volgens deze voorwaarden wordt in een goede offerte in elk geval het volgende aangegeven:

  • De plaats van het werk;
  • Een omschrijving van het werk;
  • De tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen van het werk;
  • De startdatum van de bouw;
  • De kosten van het werk en de BTW daarover;
  • Of betaling in termijnen plaatsvindt;  
  • Dat met stelposten rekening is gehouden;
  • Betalingstermijn.
Hoe beoordeel ik een offerte?

Antwoord: De offerte wordt gemaakt op basis van het bestek. Hoe nauwkeuriger dat is, hoe duidelijker de offerte. Omdat het moeilijk is een offerte te beoordelen, kunt u zich het beste laten voorlichten. Fa. P. Rasenberg zal u graag uitleggen hoe de offerte tot stand is gekomen.

Valt er over de prijs te praten?

Antwoord: Er bestaan geen standaardprijzen voor bepaalde werken. De offerte zal op basis van arbeidsuren en materialen opgesteld zijn. Vindt u de prijs te hoog, dan kunnen we samen met u zoeken naar een oplossing met minder kosten. Ander materiaal, een andere constructie...

Kunnen de kosten tijdens het werk variëren?

Antwoord: Ja, u moet altijd rekening houden met meer- of minder werk. Dat laatste is natuurlijk mooi meegenomen, maar het is minder prettig als u te maken krijgt met onverwachte tegenvallers. Onvoorziene zaken die tijdens de bouw pas aan het licht komen.
Probeer deze altijd in te calculeren. Het is ook aan te raden uw budget wat lager te stellen dan uw mogelijkheden. Dan heeft u nog wat reserve achter de hand. Dat is toch een geruststellend idee.

Wat als de werkzaamheden meer gaan kosten?

Antwoord: Voorkom onaangename verrassingen als u de rekening gepresenteerd krijgt. Zorg dat u alle kosten op een rij heeft. Ook van die extra deur die niet in het bestek was opgenomen, maar toch wel erg handig bleek.
Laat de aannemer eerst berekenen wat het meerwerk gaat kosten, voordat u akkoord geeft. Als u alles op papier heeft, weet u wat u kunt verwachten. In de eindafrekening is een specificatie van het meer- en minderwerk opgenomen.